Nhảy đến nội dung
Kiến thức cơ bản về Quỹ

QUỸ MỞ DÀNH CHO AI?

 · NĐT có tiền nhàn rỗi, muốn đầu tư dài hạn nhưng lại bận rộn và không có thời gian theo sát diễn biến thị trường.
 · NĐT mong muốn có quản lý đầu tư chuyên nghiệp, đảm bảo kỷ luật đầu tư.
 · NĐT mong muốn có danh mục đầu tư đa dạng, giảm thiểu rủi ro mà vẫn tối đa hóa lợi nhuận.
 · NĐT mong muốn hình thức đầu tư thuận tiện, dễ dàng cho việc giao dịch.